Gửi tiết kiệm ngoại tệ tại ngân hàng Việt Nam được không?

Xu thế hội nhập, Việt Nam ngày càng giao dịch với nhiều nước trên thế giới, điều này cũng khiến ngày càng nhiều người dân sở hữu ngoại tệ của các nước khác. Ngoài cách đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam để gửi tiết kiệm thì có thể gửi tiết kiệm ngoại tệ không là băn khoăn của nhiều người.

Gửi tiết kiệm ngoại tệ là gì?

Gửi tiết kiệm là hình thức gửi một khoản tiền trong một thời gian nhất định vào ngân hàng để hưởng tiền lãi theo một tỷ lệ lãi suất ngân hàng quy định trên khoản tiền gốc ban đầu.

Gửi tiết kiệm ngoại tệ chỉ việc gửi tiết kiệm bằng các đồng ngoại tệ của nước khác vào ngân hàng trong một thời gian nhất định với mục đích tiết kiệm hoặc để nhận một khoản tiền lãi cùng với tiền gốc khi kết thúc thời gian gửi tiền.

Các đồng ngoại tệ phổ biến như USD, EUR, JPY, GBP có thể gửi tiết kiệm ở nhiều ngân hàng Việt Nam

Quy định về gửi tiết kiệm ngoại tệ

Có gửi tiết kiệm ngoại tệ tại ngân hàng ở Việt Nam được. Theo Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã nêu rõ đồng tiền được gửi tiết kiệm như sau:

“Điều 10. Đồng tiền nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm

Đồng tiền nhận tiền gửi tiết kiệm là đồng Việt Nam, ngoại tệ. Tổ chức tín dụng xác định loại ngoại tệ nhận tiền gửi tiết kiệm.

Đồng tiền chi trả tiền gửi tiết kiệm là loại đồng tiền mà người gửi tiền đã gửi. Việc chi trả đối với ngoại tệ lẻ được thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

Đối với tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ của công dân Việt Nam là người cư trú gửi từ tài khoản thanh toán của người gửi tiền, người gửi tiền và tổ chức tín dụng được thỏa thuận chi trả gốc bằng số tiền đã gửi và lãi tương ứng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của chính người gửi tiền”

Vậy có thể kết luận khách hàng được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tại ngân hàng

Lãi suất gửi tiết kiệm ngoại tệ một số ngân hàng tiêu biểu

Bạn có thể tham khảo lãi suất gửi tiết kiệm các đồng ngoại tệ phổ biến như USD, JPY (Yên Nhật), EUR, GBP (Bảng Anh) của một số ngân hàng lớn tiêu biểu trong bảng sau:

Ngân hàng

Ngoại tệ (%/năm)

USD JPY EUR GBP

Vietcombank

0% 0,15%

Vietinbank

0% 0,10%

Sacombank

0% 0,05%

DongA Bank

0% 1,52% 0,51%

Citibank

0,01% 0,1% 0%

HSBC

0% 0.01%  0,01% 0,01%

Qua đây có thể thấy gửi tiết kiệm ngoại tệ có lãi suất thấp hơn VND rất nhiều, mức lãi suất chỉ bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của VND.

Đánh giá bài viết
Gửi tiết kiệm ngoại tệ tại ngân hàng Việt Nam được không?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn