Đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn không?

Thế chấp sổ đỏ là hình thức thế chấp nhà, đất, nhằm mục đích vay vốn tại ngân hàng. Thông thường người có sổ đỏ mới được chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp theo pháp luật quy định người chưa có sổ đỏ vẫn có thể được thế chấp quyền sử dụng đất.

Yêu cầu chung về tài sản bảo đảm

Căn cứ điều 295 Bộ luật Dân sự năm 2015, yêu cầu chung về tài sản bảo đảm được quy định như sau:

“1. Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu.

2. Tài sản bảo đảm có thể được mô tả chung, nhưng phải xác định được.

3. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

4. Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm”.

Yêu cầu chung về tài sản bảo đảm

Đất chưa có sổ đỏ có thể được thế chấp?

Theo khoản 1 điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

“a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất”.

Đất chưa có Sổ đỏ có thể được thế chấp

Giấy chứng nhận, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 1 điều 168 luật Đất đai năm 2013, cụ thể:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận cũng được thế chấp quyền sử dụng đất vì đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận sẽ rơi vào 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nhưng chưa đăng ký lần đầu.

Trong trường hợp này được coi là tài sản hình thành trong tương lai. Theo khoản 2 điều 1 Nghị định 11/2012/NĐ-CP quy định thì quyền sử dụng đất là tài sản hình thành trong tương lai không được sử dụng làm tài sản bảo đảm nên không được thế chấp.

Trường hợp 2: Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và đã đăng ký đất đai lần đầu.

Như vậy đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn, nhưng trên thực tế có được thế chấp hay không thì phải phụ thuộc vào bên nhận thế chấp.

Điều kiện cơ bản để được vay vốn thế chấp tại ngân hàng

Theo khoản 1 điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.

Đất chưa có sổ đỏ muốn thế chấp vay ngân hàng phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Đất không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
  • Trong thời hạn sử dụng đất.
  • Đã đăng ký đất đai lần đầu.
  • Quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.
  • Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Theo đó, nếu bạn muốn thế chấp đất chưa có sổ đỏ thì bạn cần đáp ứng các điều kiện, yêu cầu theo pháp luật và ngân hàng quy định. Qua đó ngân hàng bạn muốn vay vốn sẽ xem xét, thẩm định và quyết định có duyệt khoản vay của bạn hay không.

Trên đây là thông tin giải đáp thắc mắc “Đất chưa có sổ đỏ được thế chấp sổ đỏ” qua đó chắc hẳn bạn đã tìm được câu trả lời. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Đánh giá bài viết
Đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn không?
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn