Đặc điểm vay tín chấp Bảo tín Sacombank

Đặc điểm vay tín chấp Bảo tín Sacombank

Đặc tính vay tín chấp Bảo tín Sacombank: hạn mức vay tín chấp, thời gian vay tín chấp, bảo hiểm An Tâm Tiêu dùng..

Đặc điểm vay tín chấp Bảo tín Sacombank

Đặc tính vay tín chấp Bảo tín Sacombank

  • Mức vay đến 14 lần thu nhập, tối đa 500 triệu đồng
  • Thời gian vay tối đa 48 tháng
  • Phương thức vay linh hoạt: trả góp theo dư nợ ban đầu (góp đều) hoặc theo dư nợ giảm dần
  • Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (thương tật, tử vong) thì toàn bộ dư nợ khoản vay của Khách hàng tại Sacombank do Công ty bảo hiểm chi trả thay (*) (*) Theo nguyên tắc điều khoản tham gia bảo hiểm đã được ký kết giữa Sacombank và Đối tác bảo hiểm.
Đánh giá bài viết
Đặc điểm vay tín chấp Bảo tín Sacombank
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn