Chứng chỉ tiền gửi và kỳ phiếu có phải là một?

Tìm hiểu về chứng chỉ tiền gửi và kỳ phiếu

Chứng chỉ tiền gửi là gì?

Chứng chỉ tiền gửi là giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành với mục đích huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân. Về bản chất chứng chỉ tiền gửi là một tờ giấy xác nhận tương tự như sổ tiết kiệm cho một khoản tiền gửi nhất định tại ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi và hưởng lãi suất được trả từ ngân hàng đó.

Kỳ phiếu là gì?

Kỳ phiếu là một văn bản có nội dung cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập phiếu phát ra, hoặc trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi được chỉ định trên lệnh phiếu, hoặc theo hiệu lệnh của người này trả cho người khác quy định trong kỳ phiếu đó. Kỳ phiếu có thông tin về số tiền và kỳ hạn nhưng không nêu lý do phát sinh số nợ. Người có trách nhiệm trả nợ không thể viện dẫn bất kỳ lí do nào để không trả nợ (kể cả trong thực tế chưa nhận được hàng hoá hoặc hàng hóa không phù hợp với điều kiện của hợp đồng)

Có thể hiểu kỳ phiếu là giấy chứng nhận nợ, hứa cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập phiếu phát ra, trả một số tiền nhất định cho người được hưởng lợi hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác được quy định trong giấy đó.

Chứng chỉ tiền gửi và kỳ phiếu là hai loại giấy tờ có giá độc lập

Phân biệt chứng chỉ tiền gửi và kỳ phiếu

Giống nhau

  • Kỳ phiếu và chứng chỉ tiền gửi đều là giấy tờ có giá
  • Đều là loại tờ có giá xác nhận giá trị một khoản tiền sinh lời, được hưởng lãi suất

Khác nhau

  • Đây là hai loại giấy tờ có giá khác nhau, phát hành độc lập nhau. Tuy có những đặc điểm giống nhau như tính cam kết về việc trả lại cả gốc và lãi của 1 khoản tiền nhất định. Tuy nhiên tính cam kết của kỳ phiếu mang tính bất khả kháng, còn của chứng chỉ tiền gửi cam kết mang tính thỏa thuận
  • Kỳ phiếu là công cụ hứa trả tiền vô điều kiện do con nợ viết ra để hứa trả một số tiền nhất định cho chủ nợ. Còn chứng chỉ tiền gửi là sự thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng phát hành với khách hàng về việc phát sinh lãi suất trên một khoản tiền nhất định.

Với các thông tin trên chắc chắn bạn đã hiểu được thế nào là chứng chỉ tiền gửi và kỳ phiếu và không nhầm đây là cùng một loại giấy tờ có giá.

Đánh giá bài viết
Chứng chỉ tiền gửi và kỳ phiếu có phải là một?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn