Cách tính lãi suất theo ngày như thế nào?

Hiện nay việc vay vốn vô cùng kinh hoạt đáp ứng đủ nhu cầu vay dài hạn hay ngắn hạn của khách hàng, bạn có thể vay theo năm, theo tháng hoặc theo ngày, theo tuần. Do đó lãi suất cũng sẽ được tính theo thời gian thực tế mà khách hàng vay, trong đó cách tính lãi suất theo ngày là phổ biến nhất.

Lãi suất theo ngày là gì?

Lãi suất là tỷ lệ tiền lãi mà người vay trả cho người cho vay về việc sử dụng tiền vay. Lãi suất chính là một loại giá cả đặc biệt được hình thành trên một số tiền nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Lãi suất được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Lãi suất cũng được xem là tỷ lệ sinh lời mà người chủ sở hữu thu được từ khoản vốn cho vay.

Lãi suất theo ngày là chỉ việc lãi suất vay vốn được tính theo số ngày vay thực tế của khách hàng được các tổ chức tín dụng áp dụng hiện nay. Cách tính lãi suất vay theo ngày thường được áp dụng cho các sản phẩm vay có thời gian vay ngắn.

Cách tính lãi suất tính theo ngày được áp dụng phổ biến hiện nay

Cách tính lãi suất theo ngày

Thông tư 14/2017/TT-NHNN đã quy định về cách tính lãi nhằm thống nhất cách tính lãi chung trong các hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng. Công thức tính lãi được quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này như sau:

Số tiền lãi của một ngày được tính toán như sau:

Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi)/365

Số tiền lãi của kỳ tính lãi = Tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

Số tiền lãi = (∑ (Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi))/365

Trong đó:

  • Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư tiền gửi, số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà bên nhận tiền gửi, bên nhận cấp tín dụng còn phải trả cho bên gửi tiền, bên cấp tín dụng được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín dụng.
  • Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.
  • Lãi suất tính lãi: được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày.
  • Thời hạn tính lãi: được xác định từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng, khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

Công thức tính lãi suất theo ngày phụ thuộc vào số dư thực tế và mức lãi suất cụ thể

Hy vọng với các thông tin trên bạn biết được cách tính lãi suất theo ngày hiện nay như thế nào và áp dụng vào tính lãi cho các khoản vay của mình.

Đánh giá bài viết
Cách tính lãi suất theo ngày như thế nào?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *