Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay 1 tỷ thế nào?

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ

Dù số tiền bạn có ít hay nhiều, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay 1 tỷ thì cách tính lãi suất khi gửi tiết kiệm đều dùng chung công thức sau:

Công thức tính lãi chung:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm)/12 x Số tháng gửi

Công thức tính lãi hàng tháng:

Số tiền lãi hàng tháng = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm)/12

Ví dụ: Bạn gửi tiết kiệm 100 triệu đồng với lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 6 tháng thì:

  • Tổng tiền lãi = 100 triệu đồng x 6%/12 x 6 tháng = 3.000.000 VND
  • Tiền lãi hàng tháng = 100 triệu đồng x 6%/12 = 500.000 VND

Với công thức trên bạn sẽ biết cách để tính số tiền lại mình nhận được dựa trên số tiền gốc ban đầu, lãi suất và kỳ hạn gửi bao nhiêu tháng.

Ngoài ra có một điều cần lưu ý là số tiền gửi tiết kiệm càng lớn và chọn kỳ hạn càng dài thì lãi suất được hưởng sẽ càng cao. Do đó tại một số ngân hàng lãi suất gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu có thể sẽ thấp hơn lãi suất áp dụng cho số tiền 1 tỷ đồng.

Lãi suất gửi tiết kiệm 1 triêu, 10 triêu, 100 triệu hay 1 tỷ đều có cách tính như nhau

Gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay 1 tỷ lời bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính lãi gửi tiết kiệm nêu trên cùng với mức lãi suất cụ thể bạn sẽ có thể biết lời được bao nhiêu tiền nếu gửi tiết kiệm kể cả lãi suất gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay 1 tỷ có khác nhau.

Ta có thể tham khảo bảng lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn của ngân hàng Vietcombank và tính số tiền lãi khi gửi tiết kiệm.

Kỳ hạn gửi tiết kiệm Vietcombank Lãi suất VND (%/năm)
1 tháng 3,10%
2 tháng 3,10%
3 tháng 3,40%
6 tháng 4%
9 tháng 4%
12 tháng 5,80%
24 tháng 5,70%
36 tháng 5,40%

Ta có thể tính theo mức lãi suất của kỳ hạn 6 tháng cho từng số tiền như sau:

  • Gửi tiết kiệm 1 triệu đồng: Tiền lãi = 1 triệu đồng x 4%/12 x 6 tháng = 20.000 VND
  • Gửi tiết kiệm 10 triệu đồng: Tiền lãi = 10 triệu đồng x 4%/12 x 6 tháng = 200.000 VND
  • Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng: Tiền lãi = 100 triệu đồng x 4%/12 x 6 tháng = 2.000.000 VND
  • Gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng: Tiền lãi = 1 tỷ đồng x 4%/12 x 6 tháng = 2.000.000 VND = 20.000.000 VND.

>>> Gửi 14 tỷ tiết kiệm lãi bao nhiêu?

Với những thông tin trên nếu biết được mức lãi suất cụ thể bạn có thể tính được số tiền lời khi gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay 1 tỷ.

Đánh giá bài viết
Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay 1 tỷ thế nào?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn