BIDV công bố lãi sau thuế hơn 2000 tỷ đồng

BIDV công bố lãi sau thuế hơn 2000 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Huy động vốn tăng trưởng 10,7%, tín dụng tăng 7,6% trong khi tỷ lệ nợ xấu là 2,78%. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2013.

BIDV công bố lãi sau thuế hơn 2000 tỷ đồng

Theo đó, tại thời điểm 30/6, ngân hàng có tổng tài sản 521.540 tỷ đồng, tăng 36.756 tỷ hay 7,6% so với cuối năm 2012. Tiền gửi của khách hàng tăng 10,7% đạt 335.449 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 7,3% đạt 364.772 tỷ đồng, trong đó có gần 27 nghìn tỷ đồng cho vay bằng vốn ODA.

Trong quý 2, BIDV có thu nhập lãi thuần là 3.529 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 697 tỷ; từ ngoại hối là 14 tỷ đồng, từ hoạt động khác gần 255 tỷ.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư là mảng duy nhất khiến cho BIDV lỗ trong quý 2 năm nay, mức lỗ hơn 27 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 74 tỷ.

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động trước trích lập dự phòng rủi ro quý 2 năm nay là 2.895 tỷ đồng. Ngân hàng dành tới 1.770 tỷ đồng cho dự phòng, khiến cho lợi nhuận trước thuế còn 1.125 tỷ đồng và sau thuế là 860 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, BIDV đạt lợi nhuận trước thuế 2.640 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.006 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 1.998 tỷ.

Về chất lượng tín dụng, tại thời điểm ngày 30/6, BIDV có tổng cộng gần 9.399 tỷ đồng nợ xấu, trong đó nợ có khả năng mất vốn là gần 2.658 tỷ đồng, chiếm 28%, nợ dưới tiêu chuẩn chiếm 60,6% với 5.699 tỷ đồng.

Nếu tính trên tổng dư nợ cho vay khách hàng (bao gồm cả cho vay bằng vốn ODA) thì nợ xấu của BIDV chiếm 2,57%, còn nếu không tính khoản cho vay bằng vốn ODA thì nợ xấu chiếm 2,78%.

Đánh giá bài viết
BIDV công bố lãi sau thuế hơn 2000 tỷ đồng 6 tháng đầu năm
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn